Nyereményjáték - 15.000 like

Ünnepelj velünk és nyerj!- a Kismamafutár facebook oldalán szervezett nyereményjáték

 

1. Játék leírása:

Azok a résztvevők, akik a 2017. december 7-én 23:59-ig válaszolnak a Kismamafutár facebook oldalon 2017. december 4-én 15:00-kor feltett kérdésre sorsoláson vesznek részt.

A sorsoláson összesen három ajándék nyerhető meg:

1 db Sangenic TEC pelenkatároló fehér (EAN: 5010415400185), 1 db Tommee Tippee ULTRA cumisüveg szett (EAN: 5010415247001), 1 db Bambinoprint készlet (EAN: 5991100112203)

 

2. Játék időtartama:

2017. december 4. 15:00 – 2017. december 7. 23:59

 

3. Sorsolás időpontja:

2017. december 8.

 

4. A játék mechanizmusa:

A játékra jelentkezni kizárólag a Kismamafutár.hu facebook oldalon található 2017. december 4-én 15:00-kor publikált bejegyzés alatti hozzászólással lehet. A Játékosok feladata, hogy a bejegyzésben feltett kérdésre hozzászólásban válaszoljanak.

A sorsolás számítógéppel történik véletlenszerűen, online generátor segítségével, a játékot szervező cég 3 munkatársának jelenlétében. A kisorsolt nyertesek hozzászólását manuálisan is ellenőrizzük.

Minden játékos egyszer vesz részt a nyereményjátékban, függetlenül attól, hogy hány hozzászólást írt.

Az aktivitásban történő részvétel nem kötött vásárláshoz.

 

5. A játék szervezője és lebonyolítója:

Target Sales Group Kft. (2120 Dunakeszi, Fő út 16-18.) Az adatok kezelését a szervező végzi. Adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH 70 509/2013.

A Szervező kijelenti, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Szervező továbbá kijelenti, hogy teljes körűen mentesíti a Facebookot minden játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a játékkal kapcsolatos igénnyel szemben.

 

6. A játékban szereplő és a játékból kizárható személyek köre

A játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező cég tulajdonosai és alkalmazottai, a céggel megbízási, vállalkozási jogviszonyban állók, valamint ezen személyek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

7. A nyertesek értesítése

A nyertesek megállapítását követően, legkésőbb 2017. december 8-án 19:00 óráig, a Szervező Kismamafutár Facebook oldalon (https://www.facebook.com/Kismamafutar/) külön bejegyzés formájában és a játék alatti bejegyzéseknél teszi közzé a nyertes nevét, melyhez a játékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.

A nyertest emellett privát facebook üzenetben is értesítjük. Ha a nyertes a Facebook egyéni beállításaiból adódóan nem értesül a nyertesség tényéről, azért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertesnek az értesítést követően 10 napon belül jelentkeznie kell privát facebook üzenetben, amelynek tartalmaznia kell a nyertes személy teljes nevét, telefonszámát, és a szállítási címet, ahol a nyertes át tudja venni a nyereményét.

 

8. A nyeremények adózása, egyéb költségek

A nyeremény utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a nyertes által megadásra kerülő személyi adatok alapján.

A nyeremény egyszeri házhozszállítási költségét szintén a Szervező viseli és fizeti meg. Minden egyéb felmerülő költséget – mint például a díj átvételével kapcsolatos utazási költségeket, a Nyeremény tárgyát képező utazással összefüggő, de a Nyeremény részét nem képező költségeket – a Játékos köteles viselni. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

 

9.  Kiegészítő rendelkezések:

A játékos a játékban történő részvételével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Játékban a részvétel és az adatszolgáltatás egyaránt önkéntes. A játékos tudomásul veszi, hogy a játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

A nyertesek vállalják, hogy nevüket a Szervező a Kismamafutár Facebook-oldalon nyilvános bejegyzésben, kizárólag a játékkal kapcsolatban közzé tegye.

A szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben előre nem látható okok miatt szükségessé válik, a nyereményekként kisorsolt termékeket egy ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítse.

A szervező nem vállal felelősséget az internetkapcsolat hibájából adódó vagy egyéb technikai problémákért.

Az esetleges vitás kérdések ügyében, amennyiben arra a játékos és a szervező közötti párbeszéd útján nem sikerül megoldást találni, annak eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.