Nyereményjáték- Színes cumisüveg

 

1. Játék leírása:

 

Azok a résztvevők, akik a 2018. március 22-én 23:59-ig válaszolnak a Kismamafutár.hu facebook oldalon 2018. március 19-én 13:00-kor feltett kérdésre sorsoláson vesznek részt.
A sorsoláson összesen kettő ajándék nyerhető meg:
2 db Tommee Tippee színes cumisüveg 260 ml 1 db - választható rózsaszín vagy kék színben (EAN-rózsa: 5010415225023, EAN-kék: 5010415225016)

 

2. Játék időtartama:

2018. március 19. 13:00 – 2018. március 22. 23:59

 

3. Sorsolás időpontja:
2018. március 23.

 

4. A játék mechanizmusa:
A játékra jelentkezni kizárólag a Kismamafutar.hu facebook oldalon található 2018. március 19-én 13:00-kor publikált bejegyzés alatti hozzászólással lehet. A Játékosok feladata, hogy a bejegyzés képén szereplő kérdésre hozzászólásban válaszoljanak.
A sorsolás számítógéppel történik véletlenszerűen, online generátor segítségével, a játékot szervező cég 3 munkatársának jelenlétében. A kisorsolt nyertes hozzászólását manuálisan is ellenőrizzük.
Minden játékos egyszer vesz részt a nyereményjátékban, függetlenül attól, hogy hány hozzászólást írt.
Az aktivitásban történő részvétel nem kötött vásárláshoz.

 

5 .A játék szervezője és lebonyolítója:
Target Sales Group Kft. (2120 Dunakeszi, Fő út 16-18.)
Az adatok kezelését a szervező végzi.
Adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH 70 509/2013.

 

6. A játékban szereplő és a játékból kizárható személyek köre
A játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező cég tulajdonosai és alkalmazottai, a céggel megbízási, vállalkozási jogviszonyban állók, valamint ezen személyek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

7. A nyertesek értesítése
A nyertes megállapítását követően, legkésőbb 2018. március 24-én 19:00 óráig, a Szervező Kismamafutar.hu Facebook oldalon (https://www.facebook.com/Kismamafutar/) külön bejegyzés formájában és a játék alatti bejegyzéseknél teszi közzé a nyertes nevét, melyhez a játékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak. A nyertest emellett privát facebook üzenetben is értesítjük. Ha a nyertes a Facebook egyéni beállításaiból adódóan nem értesül a nyertesség tényéről, azért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A nyertesnek az értesítést követően 10 napon belül jelentkeznie kell privát facebook üzenetben, amelynek tartalmaznia kell a nyertes személy teljes nevét, telefonszámát, és a szállítási címet, ahol a nyertes át tudja venni a nyereményét.

 

8. A nyeremények adózása, egyéb költségek
A nyeremény utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a nyertes által megadásra kerülő személyi adatok alapján.
A nyeremény egyszeri házhozszállítási költségét szintén a Szervező viseli és fizeti meg. Minden egyéb felmerülő költséget – mint például a díj átvételével kapcsolatos utazási költségeket, a Nyeremény tárgyát képező utazással összefüggő, de a Nyeremény részét nem képező költségeket – a Játékos köteles viselni. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

 

9.  Kiegészítő rendelkezések:
a.) A Szervező kijelenti, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz. A promóció nem terjed ki személyes idővonalakra és kapcsolatokra, a Játékban való részvétel feltételét nem képezi megosztás és/vagy kedvelés.

b.)   A játékos a játékban történő részvételével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Játékban a részvétel és az adatszolgáltatás egyaránt önkéntes. A játékos tudomásul veszi, hogy a játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

c.)   A nyertesek vállalják, hogy nevüket a Szervező a Kismamafutár Facebook-oldalon nyilvános bejegyzésben, kizárólag a játékkal kapcsolatban közzé tegye.

d.)   A szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben előre nem látható okok miatt szükségessé válik, a nyereményekként kisorsolt termékeket egy ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítse.

e.)   A szervező nem vállal felelősséget az internetkapcsolat hibájából adódó vagy egyéb technikai problémákért.

f.)  Az esetleges vitás kérdések ügyében, amennyiben arra a játékos és a szervező közötti párbeszéd útján nem sikerül megoldást találni, annak eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.