NYEREMÉNYJÁTÉK- ULTRA CUMISÜVEG

 

1. Játék leírása:

Azok a résztvevők, akik a 2017. szeptember 17-én 23:59-ig válaszolnak a Kismamafutár.hu facebook oldalon 2017. szeptember 14-én 13:00-kor feltett kérdésre sorsoláson vesznek részt.

A sorsoláson összesen három ajándék nyerhető meg:
3 db Tommee Tippee ULTRA cumisüveg 340 ml– választható színben (EAN kódok- kék: 5010415243041 vagy rózsaszín: 5010415243034)

2. Játék időtartama:

2017. szeptember 14. 13:00 – 2017. szeptember 17. 23:59

3. Sorsolás időpontja:

2017. szeptember 18.

4. A játék mechanizmusa:

A játékra jelentkezni kizárólag a Kismamafutar.hu facebook oldalon található 2017. szeptember 14-én 13:00-kor publikált bejegyzés alatti hozzászólással lehet. A Játékosok feladata, hogy a bejegyzésben feltett kérdésre hozzászólásban.
A sorsolás számítógéppel történik véletlenszerűen, online generátor segítségével, a játékot szervező cég 3 munkatársának jelenlétében. A kisorsolt nyertesek hozzászólását manuálisan is ellenőrizzük.
Minden játékos egyszer vesz részt a nyereményjátékban, függetlenül attól, hogy hány hozzászólást írt.
Az aktivitásban történő részvétel nem kötött vásárláshoz.

5 .A játék szervezője és lebonyolítója:
Target Sales Group Kft. (2120 Dunakeszi, Fő út 16-18.)
Az adatok kezelését a szervező végzi.
Adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH 70 509/2013.

6. A játékban szereplő és a játékból kizárható személyek köre
A játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező cég tulajdonosai és alkalmazottai, a céggel megbízási, vállalkozási jogviszonyban állók, valamint ezen személyek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

7. A nyertesek értesítése
A nyertesek megállapítását követően, legkésőbb 2017. szeptember 19-én 19:00 óráig, a Szervező Kismamafutar.hu Facebook oldalon (https://www.facebook.com/Kismamafutar/) külön bejegyzés formájában és a játék alatti bejegyzéseknél teszi közzé a nyertes nevét, melyhez a játékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.
A nyertest emellett privát facebook üzenetben is értesítjük. Ha a nyertes a Facebook egyéni beállításaiból adódóan nem értesül a nyertesség tényéről, azért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A nyertesnek az értesítést követően 10 napon belül jelentkeznie kell privát facebook üzenetben, amelynek tartalmaznia kell a nyertes személy teljes nevét, telefonszámát, és a szállítási címet, ahol a nyertes át tudja venni a nyereményét.

8. A nyeremények adózása, egyéb költségek

A nyeremény utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a nyertes által megadásra kerülő személyi adatok alapján. A nyeremény egyszeri házhozszállítási költségét szintén a Szervező viseli és fizeti meg. Minden egyéb felmerülő költséget – mint például a díj átvételével kapcsolatos utazási költségeket, a Nyeremény tárgyát képező utazással összefüggő, de a Nyeremény részét nem képező költségeket – a Játékos köteles viselni. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

9.  Kiegészítő rendelkezések:
a.)   A szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben előre nem látható okok miatt szükségessé válik, a nyereményekként kisorsolt termékeket egy ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítse.

b.)   A szervező nem vállal felelősséget az internetkapcsolat hibájából adódó technikai problémákért.

c.)   A játékos tudomásul veszi, hogy a játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

d.)   Az esetleges vitás kérdések ügyében, amennyiben arra a játékos és a szervező közötti párbeszéd útján nem sikerül megoldást találni, annak eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.