Nyereményjáték- 2021. február

A Kismamafutar.hu facebook oldalán szervezett nyereményjáték

 

1. Játék leírása:

Azok a résztvevők, akik a 2021. február 21-én 23:59-ig válaszolnak a Kismamafutár.hu facebook oldalon 2021. február 16-án 10:00-kor feltett kérdésre sorsoláson vesznek részt.

A sorsoláson összesen két nyertes kerül kisorsolásra, akiknek nyereménye:

1. nyertes: 1 db Tommee Tippee Cumisüveg szett – Bagoly mintával (https://kismamafutar.hu/Tommee_Tippee_CTN_cumisuveg_szett_bagoly)

2. nyertes: 20.000 Ft értékű vásárlási utalvány, amely a drogeria365.hu webáruházban váltható be. A Drogeria365 felajánlásával.

 

2. Játék időtartama:

2021. február 16. 10:00  – 2021. február 21. 23:59

 

3. Sorsolás időpontja:

2021. február 16.

 

4. A játék mechanizmusa:

A játékra jelentkezni kizárólag a Kismamafutar.hu facebook oldalon található 2021. február 16-én 10:00-kor publikált bejegyzés alatti hozzászólással lehet. A Játékosok feladata, hogy a bejegyzésben szereplő kérdésre hozzászólásban válaszoljanak.

A sorsolás számítógéppel történik véletlenszerűen, online generátor segítségével, a játékot szervező cég 3 munkatársának jelenlétében. A kisorsolt nyertes hozzászólását manuálisan is ellenőrizzük.

Minden játékos egyszer vesz részt a nyereményjátékban, függetlenül attól, hogy hány hozzászólást írt.

Az aktivitásban történő részvétel nem kötött vásárláshoz.

 

5 .A játék szervezője és lebonyolítója:
Target Sales Group Kft. (2120 Dunakeszi, Fő út 16-18.)
Az adatok kezelését a szervező végzi.
Adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH 70 509/2013.

 

6. A játékban szereplő és a játékból kizárható személyek köre
A játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező cég tulajdonosai és alkalmazottai, a céggel megbízási, vállalkozási jogviszonyban állók, valamint ezen személyek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

7. A nyertesek értesítése

A nyertes megállapítását követően, legkésőbb 2021. február 23-án 19:00 óráig, a Szervező Kismamafutar.hu Facebook oldalon (https://www.facebook.com/Kismamafutar/) külön bejegyzés formájában és a játék alatti bejegyzéseknél teszi közzé a nyertes nevét, melyhez a játékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak. A nyertest emellett privát facebook üzenetben is értesítjük. Ha a nyertes a Facebook egyéni beállításaiból adódóan nem értesül a nyertesség tényéről, azért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertesnek az értesítést követően 10 napon belül jelentkeznie kell privát facebook üzenetben, amelynek tartalmaznia kell a nyertes személy teljes nevét, telefonszámát, és a szállítási címet, ahol a nyertes át tudja venni a nyereményét.

 

8. A nyeremények adózása, egyéb költségek

A nyeremény utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a nyertes által megadásra kerülő személyi adatok alapján.

A nyeremény egyszeri házhozszállítási költségét szintén a Szervező viseli és fizeti meg. Minden egyéb felmerülő költséget – mint például a díj átvételével kapcsolatos utazási költségeket, a Nyeremény tárgyát képező utazással összefüggő, de a Nyeremény részét nem képező költségeket – a Játékos köteles viselni. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

 

9.  Kiegészítő rendelkezések:
a.) A Szervező kijelenti, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz. A promóció nem terjed ki személyes idővonalakra és kapcsolatokra, a Játékban való részvétel feltételét nem képezi megosztás és/vagy kedvelés.

b.)   A játékos a játékban történő részvételével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Játékban a részvétel és az adatszolgáltatás egyaránt önkéntes. A játékos tudomásul veszi, hogy a játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

c.)   A nyertesek vállalják, hogy nevüket a Szervező a Kismamafutár Facebook-oldalon nyilvános bejegyzésben, kizárólag a játékkal kapcsolatban közzé tegye.

d.)   A szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben előre nem látható okok miatt szükségessé válik, a nyereményekként kisorsolt termékeket egy ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítse.

e.)   A szervező nem vállal felelősséget az internetkapcsolat hibájából adódó vagy egyéb technikai problémákért.

f.)  Az esetleges vitás kérdések ügyében, amennyiben arra a játékos és a szervező közötti párbeszéd útján nem sikerül megoldást találni, annak eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

g.) Az adatszolgáltatás önkéntes, de szükséges ahhoz, hogy a nyereményjátékot lebonyolítsuk és kézbesítsük a díjat és az adatszolgáltatás megtagadása megakadályozza a nyeremény kézbesítését.

Kizárólag a játék nyerteseitől kérjük el személyes adataikat (lakcím, napközben elérhető telefonszámát, amelyet a nyeremény kiszállítása után semmilyen egyéb célra nem használunk.)

A nyertesek személyes adatait kizárólag annak érdekében dolgozzuk fel, hogy le tudjuk bonyolítani a nyereményjátékot, valamint kézbesíteni tudjuk a nyereményeket.

A jelen nyereményjátékkal összefüggő személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg a verseny/nyereményjáték lebonyolítása szempontjából ez szükséges. 

A nyertesek személyes adataival az alábbi személyek kerülhetnek kapcsolatba: a forgalmazó cég dolgozói, a raktár dolgozói, a futárszolgálat dolgozói.

Ha kérdése merülne fel a személyes adatok kezelésével, illetve az adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban kérjük, e-mailben vegye fel velünk a kapcsolatot: info@kismamafutar.hu